Květ Evropy - Vratislav na dosah - Zajímavosti a Památky

Průvodce po Vratislavi v češtině – Vratislav město na ostrovech

Nabídka průvodců po Vratislavi v českém jazyce není příliš široká. My jsme si oblíbili průvodce s názvem Vratislav – město na ostrovech. Publikace má praktickou velikost „do kapsy“, takže ji můžete mít během svým procházek po městě vždy po ruce. Je vhodná pro ty, co se chystají do Vratislavi poprvé, i pro turisty, kteří chtějí prohloubit své znalosti dějin města.

Řeckokatolický kostel sv. Vincenta a sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba s klášterem založil Jindřich II. Pobožný pro františkány, kteří zde byli povoláni z Prahy kolem roku 1240. Ještě během své stavby byl ve zdejší kryptě pochován zakladatel kostela, který padl v bitvě u Lehnice v roce 1241, ve které armáda křesťanských spojenců utrpěla drtivou porážku. Mongolské jednotky tehdy rozdrtily prakticky celé středoevropské rytířstvo.

TOP 10 Vratislavi aneb vyberte alespoň 5 věcí, které podniknete

Proč existují přehledy typu TOP 5, Nejlepších 10 nebo 12 věcí, které musíte vidět? Zní to možná banálně, ale než se někam vydáme, musíme si udělat přehled o tom, co zajímavého nás v novém místě čeká. Snažili jsme se objektivně vybrat 10 míst, která stojí za návštěvu, ale už během psaní článku jsme si uvědomili, že výběr objektivní není a že v něm mnohé chybí, takže článek TOP 20 je již v přípravě.

Trhy starožitností u Haly století

Starožitnosti mají duši a na první pohled je vidět, že nejsou vyrobeny v globálních továrnách z levných materiálů. Pokud starožitnosti sbíráte nebo hledáte výjimečný předmět do bytu, určitě navštivte pravidelné trhy se starožitnostmi, které probíhají před vratislavskou Halou století.

V hostelu HART pokoje ožívají díky umělcům

Hostel HART kromě pokojů pro návštěvníky města nabízí umělcům stáže, během kterých mají přetvořit pokoj, ve kterém bydlí v umělecké dílo. Otevření každého pokoje doprovází vernisáž, na které si mohou hosté prohlédnout pokoj, který se objeví v nabídce ubytování hostelu. Takto do konce roku bude umění doslova obklopovat každého návštěvníka.

V Humanitárium je prostor pro experiment

Debata o tom, že u nás ubývá odborníků na přírodní vědy, že nositelů Nobelovy ceny za chemii, fyziku a fyziologii nebo lékařství z Evropy je stále méně a že se průměrné znalosti žáků v těchto oborech prudce snižují, probíhá v České republice i v Polsku. Proto vznikají projekty, které by mohly děti a mládež vést zábavným způsobem k poznání a inspirovat je k tomu, aby se v budoucnu vědou zabývaly.

V Muzeu Pana Tadeáše vystavují originál veledíla polské literatury

Veledílo polské literatury, Pan Tadeáš, které můžeme číst i v češtině díky skvělému překladu Elišky Krásnohorské, se objevuje v našich středoškolských osnovách, ale obecně mu není věnováno v učebnicích příliš prostoru. S mnohovrstevnatou knihou zasazenou do historického kontextu se můžeme seznámit v Muzeu Pana Tadeáše, které bude za několik dní otevřeno na Vratislavském rynku v městském domě Pod zlatým sluncem, kde v minulosti během návštěv Vratislavi pobýval český král Vladislav Jagellonský i císařové Rudolf II. a Ferdinand II.

Vratislavská radnice – perla měšťanské architektury

Vratislavská radnice je perlou goticko-renesanční měšťanské architektury. Je jednou z nejlépe zachovalých staveb tohoto druhu v Polsku. Na první pohled upoutá vysoká věž a cihlové zdivo s propracovanou plastickou pískovcovou výzdobou, na které je zobrazen nejen život lidí ve středověkém městě, ale také mnoho zvířat, a to včetně těch cizokrajných.

Vzhůru do města! Několik českých procházek a… samozřejmě večírek

Rozhodli jsme se, že tento podzim nebude smutný a ponurý. Je se totiž na co těšit – konkrétně na procházky více či méně spojené s českou kulturou na Dolním Slezsku. Od 21.10. do 25.11 podnikneme 5 různých výprav českými stopami a nakonec vše završíme hezky česky, tedy večírkem.

Židovský hřbitov ve Vratislavi

V roce 1345 český král Jan Lucemburský, který vládnul v té době ve Slezsku, dovolil vratislavským radním zničit první židovský hřbitov, který se nacházel u městského příkopu. Podle legendy byl král zklamán léčbou navrhnutou židovským lékařem, ale pravděpodobně jeho rozhodnutí bylo typickým projevem pronásledování Židů ve středověké Evropě. Stély z tehdejšího židovského hřbitova byly použity ke stavbě městských opevnění, radnice, zámků a domů.

Zveme na cyklus procházek po českých stopách ve Vratislavi

O procházce, která by mapovala české stopy ve Vratislavi od středověku po současnost, jsme začali přemýšlet již před rokem. Proto máme velkou radost, že můžeme nyní oznámit, že procházky Českými stopami po Vratislavi v polštině se uskuteční v březnu a dubnu. Budou rozděleny do dvou částí – první z nich se bude konat 4. března 2017, druhá 8. dubna 2017.

  • 1
  • 2

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz