Květ Evropy - Vratislav na dosah - Historie

18 nejdůležitějších dat v dějinách Vratislavi

Od univerzity, kolem kostela sv. Vincenta a sv. Jakuba až po klášter uršulinek vede Stezka minulosti. V chodníku je zasazeno 18 bronzových desek, které připomínají důležitá data spojená s dějinami města. Je to dobrý způsob, jak si utřídit znalosti o dějinách Vratislavi i celého regionu. Historické události vybrali vratislavští historici, výtvarně je pak zpracovala sochařka Hanna Jelonek pocházející z Vratislavi.

Doubravka Přemyslovna a 1050. výročí křtu Polska

Narození Doubravky se klade mezi roky 933-936. Mládí strávila v klášteře sester benediktýnek v bavorském Řezně. Byla dcerou Boleslava I., který kvůli bratrovraždě Václava získal přídomek Ukrutný. Se svou ženou Biagotou měl kromě Doubravky ještě další tři děti – Boleslava II., který se stal nástupcem trůnu, Strachkvase a Mladu, která se později stala abatyší prvního kláštera benediktýnek v Čechách, při kostele sv. Jiří na Pražském hradě.

Kniha Kostel třech národů ve třech jazycích

Kniha Kostel třech národů je věnována kostelu sv. Stanislava, sv. Doroty a sv. Václava, který se nachází na Svídnické ulici nedaleko vratislavského rynku. Na tuto významnou stavbu, kterou založil Karel IV., se během návštěv Vratislavi neprávem zapomíná. Je tomu tak zřejmě proto, že kostel, nehledě na své velkolepé rozměry, je obklopen zástavbou a netvoří výraznou dominantu města, jak je tomu například v případě katedrály sv. Jana Křtitele na Tumském ostrově. Právě české turisty by ale jeho historie mohla zaujmout.

Nový průvodce: Spacerownik Dolnośląski

 

Jen co vyšel nový průvodce Beaty Maciejewské, ihned se dostal na žebříček nejprodávanějších knih na Dolním Slezsku. Kniha nás inspiruje k procházkám po historických zákoutích osmi dolnoslezských měst. Dolní Slezsko to totiž není jen Wroclaw.

Objevitelský dar J. E. Purkyně – 27 let činnosti ve Vratislavi

Pobyt Jana Evangelisty Purkyně na Vratislavské univerzitě patří k vrcholům jeho kariéry. Teprve tady se Purkyňovi otevřel svět, měl možnost se plně věnovat nejen lékařství a potažmo bádání v oblasti fyziologie, ale také studiu slovanských literatur, hledání českých rukopisů v Dolnoslezských archivech a také překládání a propagaci české literatury za hranicemi Rakouska-Uherska.

Willmann obrazy ve Vratislavi

Slezský Rembrandt ve Vratislavi

Michael Leopold Willmann je asociován především se slezským uměním, jelikož právě ve Slezsku vznikla většina jeho děl. Willmannovy obrazy nalezneme také v mnoha jiných místech v Evropě, včetně Prahy: například v expozici barokního malířství ve Schwarzenberském paláci, v Národní galerii, ve které je vystaven obraz Čtrnáct svatých pomocníků nebo na jednom z bočních oltářů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve strahovském klášteře premonstrátů.

Vratislavská válka o pivo

Mnohé válečné rozmíšky, které zmítaly po celá staletí Evropou, se nejčastěji nevyhnuly ani Slezsku. Bohatá oblast vždy lákala protivníky všech bojujících stran. O husitských válkách, 30leté válce nebo Slezských válkách slyšel asi každý. Méně z nás si pak z hodin dějepisu pamatuje bramborovou válku, která proběhla v 18. století. Je ale možné bojovat i o pivo? Samozřejmě, že ano! V dějinách Vratislavi taková válka proběhla...

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz