• Home
  • Zajímavosti a Památky

Zajímavosti a Památky

Židovský hřbitov ve Vratislavi

V roce 1345 český král Jan Lucemburský, který vládnul v té době ve Slezsku, dovolil vratislavským radním zničit první židovský hřbitov, který se nacházel u městského příkopu. Podle legendy byl král zklamán léčbou navrhnutou židovským lékařem, ale pravděpodobně jeho rozhodnutí bylo typickým projevem pronásledování Židů ve středověké Evropě. Stély z tehdejšího židovského hřbitova byly použity ke stavbě městských opevnění, radnice, zámků a domů.

Již od této doby provází pohřbívaní Židů ve Vratislavi potíže. Situace se normalizuje až v roce 1760 se vznikem židovského hřbitova v okolí dnešního vlakového nádraží. Bohužel po tomto hřbitově nezůstala ani stopa. Skutečným přelomem se stává až založení hřbitova na dnešní ulici Ślężna. Hřbitov byl používán od roku 1856 až do roku 1942. Většina hrobů pochází z druhé poloviny 19. století. Dnes zde můžeme také navštívit zajímavé muzeum.

Za vysokou zdí se skrývá opravdový skvost židovských nekropolí. Zdobnou bránou vstupujeme do prostoru, kde množství mohutných stromů a husté vrstvy břečťanu obklopují řady náhrobků. Hroby mají rozmanité podoby jak monumentálních pomníků, extravagantních tumb, tak i skromných stél. Jsou na nich viditelné znaky typické pro architekturu antiky, středověku, renesance, baroka, klasicizmu, secese a dokonce i mauretánského umění. Hroby jsou zdobeny reliéfy s bohatou symbolikou. Například had na některých náhrobcích napovídá, že zesnulý byl lékařem, ruce ukazují gesto blahoslavení, džbán vody je symbolem rodu Levi, zlomený strom nebo květ znamenají tragickou, předčasnou smrt, palma – národ a olivovník – Jeruzalém.

Na hřbitově je přibližně 12 tisíc náhrobků, najdeme zde hroby mnoha významných osobností, které spoluutvářely dějiny města i Evropy. Je zde hrobka malířky Clary Sachs, zakladatele moderní bakteriologie Ferdinanda Cohna a mnoha dalších významných obchodníků, průmyslníků, bankéřů nebo lékařů. Mezi nejznámější osobnosti, které spočívají na tomto hřbitově, patří Ferdinand Lassalle, tvůrce německé sociální demokracie, o němž dělnici zpívali píseň We Wrocławiu cmentarz – tam wśród martwych ciał – spoczywa ten co miecz nam dał, tedy: Ve Vratislavi je hřbitov, kde mezi mrtvými spočívá ten, který nám dal do rukou meč.

Muzeum a hřbitov můžeme navštívit každý den od 10:00 do 18:00. V zimním období je otevřeno pouze do soumraku.
Bibliografie:
Maciej Łagiewski „Stary cmentarz Żydowski we Wrocławiu“
Oficiální webová stránka muzea

DSC_0147
07_dzban_wody
DSC_0004
02_panorama
06_rece
DSC_0155
08_zlamane_drzewko
DSC_0005

contentmap_plugin

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz