Zajímavosti a Památky

Mauzoleum Piastovců v kostele sv. Kláry

V klášteře uršulinek nalezneme dívčí školu, internát a také jedno tajemné místo – Mauzoleum slezských Piastovců. V centrální části je umístěn kamenný sarkofág Jindřicha VI., během jehož vlády se Vratislav stala lénem českého krále Jana Lucemburského. Na sarkofágu je Jindřich zobrazen, jak leží v plné zbroji se štítem a dokořán otevřenýma očima.

Mauzoleum se nachází v kostele sv. Kláry, který je součástí klášterního komplexu. Gotický kostel je zasvěcen Kláře, protože zde původně působil řád klaristek, které do Vratislavi v roce 1257 přivedla Anna Česká (známá také jako Anna Lehnická), dcera Přemysla Otakara I. a manželka Jindřicha II. Pobožného.

Sestra Anny, Anežka Česká, založila první konvent klaristek v Praze, ze kterého sestry přišly na toto místo do Vratislavi. Klaristky působily ve Vratislavi až do roku 1810 a v 18. století přestavěly klášter v barokním stylu. Gotický zůstal jen kostel sv. Kláry, na který navazovala kaple sv. Hedviky Slezské, která se později stala samostatným kostelem.

V Mauzoleu Piastovců je 20 náhrobků vratislavských knížat a matek představených kláštera. Jsou zde uloženy i pozůstatky Anny České, zakladatelky kláštera. Nad průchodem mezi kostely sv. Kláry a sv. Hedviky je ve stříbrné urně uloženo srdce poslední Piastovny Karolíny, která zemřela v roce 1707.

Za zmínku stojí, že v kostele sv. Hedviky jsou dva plátna Michaela Willmanna, nazývaného slezským Rembrandtem, jehož obrazy nalezneme také v mnoha jiných místech v Evropě, včetně Prahy, například v expozici barokního malířství ve Schwarzenberském paláci, v Národní galerii, ve které je vystaven obraz Čtrnáct svatých pomocníků, nebo na jednom z bočních oltářů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve strahovském klášteře premonstrátů. V Polsku se může největší sbírkou děl barokního mistra pochlubit Národní muzeum ve Vratislavi.

Mauzoleum se nachází na netypickém místě – musíte vejít do církevní školy na pl. Nankiera 16, projít chodbou a zahnout doprava.
Otevřeno je ve všední dny od 10:00 do 18:00, v soboty od 10:00 do 15:00. Dobrovolné vstupné.

 

1
2
3
4
5
6

contentmap_plugin

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz