Kultura

Soutěž o nejlepší studentský článek o Vratislavi

Věděli jste, že pokud se zvídavý cestovatel z České republiky chce na internetu dozvědět něco o Vratislavi ve svém rodném jazyce, je odkázán na Wikipedii? Město nemá oficiální stránku o památkách, zajímavostech nebo historii města, přestože Češi přijíždějí do Dolního Slezska ve stále větším počtu. Katedra bohemistiky Vratislavské univerzity a portál Kvetevropy.cz se chtějí pokusit tento stav změnit, a proto:

Vyhlašují Soutěž o nejlepší článek v českém jazyce pro všechny studenty Vratislavské univerzity.

Studenti mohou odevzdávat své články v rozsahu 1500 – 3500 znaků s mezerami v období od 18. listopadu 2016 do 31. ledna 2017. Články v českém nebo slovenském jazyce by se měly týkat města Vratislavi, jeho historie, památek, zajímavostí nebo výjimečných osobností, které zde žily nebo žijí. Studenti si mohou vybrat ze zadaných témat nebo si zvolit téma vlastní. Komise, ve které usedne mimo jiné honorární konzul České republiky Arkadiusz Ignasiak a vedoucí katedry bohemistiky Vratislavské univerzity Ph.D. Dorota Żygadło-Czopnik bude při vyhodnocování vítězů přihlížet nejen k důslednosti v prezentování historických faktů ale i k originalitě pojetí daného tématu. Nejlepší články budou oceněny věcnými cenami, které představíme během zahajovacího setkání 18. listopadu 2016 ve 12:00 v Institutu slovanské filologie, na adrese Pocztowa 9.

Proč má smysl se soutěže zúčastnit? Podle dávného rčení není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Toto rčení je možná omšelé, ale stále platí. Věcné ceny hrají malou roli – důležité je si vyzkoušet psaní článku v českém jazyce (všechny projdou jazykovou korekturou), publikovat svůj text pod svým jménem, seznámit se s novými lidmi, zapojit se do propagace města a v neposlední řadě najít novou inspiraci pro studium českého jazyka, jehož znalost je velkou výhodou při hledání zaměstnání v Dolnoslezském vojvodství. Soutěž podporuje na české straně katedra slavistiky Ostravské univerzity, která srdečně zve studenty Vratislavké univerzity do Ostravy v rámci programu Erasmus. 

Všechny, kteří by se chtěli zúčastnit soutěže nebo se podílet na akcích, které pořádá jediný portál v českém jazyce o Vratislavi Kvetevropy.cz, zveme na setkání 18. listopadu v Institutu slovanské filologie.

Navrhovaná témata:
Budova současného Ossolinea, bývalé sídlo Rytířského řádu křížovníku s červenou hvězdou
Anna Lehnická v historii města
Benedikt Polak, jeho klášter a putování
Svídnická pivnice – nejstarší hospoda v Evropě
Měšťanské domy v okolí Rynku
Kostel sv. Stanislava, Doroty a Václava, kostel Tří národů
Kostel sv. Alžběty s českými stopami
Katedrála Máří Magdalény
České stopy ve Vratislavi
Čtvrť čtyř vyznání a její svatostánky
Hlavní budova Vratislavské univerzity
Aula Leopoldina a Oratorium Marianum
Hala století – Vratislav na seznamu UNESCO
Raclawické panoráma a jeho příběh
Vratislav a Lvov
Hala Targowa
Vratislavské mosty
Fauna a flóra řeky Odry v okolí města
Můj oblíbený park
Opera a operní festivaly
Obchodní dům Renoma
Obchodní dům Solpol
Vratislav po setmění – hudební a taneční kluby v našem městě
Nejlepší restaurace aneb kde se ve Vratislavi dobře najíst
Dávná Vratislav v našem rodinném foto archívu (text + fotografie)
Dávná Vratislav ve vzpomínkách mých blízkých
Kde ve Vratislavi provádím návštěvy ze zahraničí
Studentský život v našem městě
Ohlédnutí za rokem Evropského hlavního města kultury
Fotbalový tým Śłąsk Wrocław a městský stadion
Kde plavat a relaxovat? Aquapark, bazény a sauny
Dostihové závodiště Partynice
Hydropolis, muzeum vody
Muzeum současného umění v Pavilonu čtyřech kupolí
Vratislavský street art
Vratislavská ZOO (Odrarium, Afrikarium)
Moje oblíbená osobnost spojená s Vratislaví
Vlastní téma spojené s městem Vratislav

 

Na Vaše články se těšíme na adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin konkursu na najlepszy artykuł o Wrocławiu w języku czeskim lub słowackim

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy artykuł dotyczący miasta Wrocławia

 2. Organizatorem konkursu jest portal Květ Evropy i Zakład Bohemistyki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 3. W konkursie uczestniczyć mogą studenci UWr. (wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich).

II. Zasady konkursu

 1. Nabór artykułów konkursowych prowadzony jest  od 18 listopada 2016 do 31 stycznia 2017.

 2. Artykuł na konkurs, podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem oraz nr indeksu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dozwolona ilość znaków to 1500 - 3500 (ze spacjami).

 4. Artykuł musi zostać napisany w języku czeskim lub słowackim.

 5. Temat artykuł musí dotyczyć Wrocławia (np. zabytków, historii, osobistości związanych z miastem itp.).

 6. Artykuł może zawierać jedno lub więcej zdjęć do wyboru.

 7. Każdy uczestnik może przesłać do konkursu maksymalnie 3 artykuły.

 8. Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 9. Uczestnik konkursu składając swój artykuł: a) wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem; b) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej i FB organizatora; d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych do celów konkursu, e) oświadcza, że jest autorem nadesłanego tekstu i posiada do nadesłanego tekstu prawa autorskie

III. Kryteria oceny, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć: a) zawartość merytoryczna nadesłanego materiału oraz jego przydatność; b) sposób przedstawienia zagadnienia, struktura opracowania, błędy formalne; c) oryginalność treści opracowania; d) poprawność językowa

 2. Komisja oceniająca składać się będzie z przedstawicieli redakcji Květ Evropy, Zakładu Bohemistyki i Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej.

 3. Spośród nadesłanych artykułów Komisja Oceniająca wyłoni zwycięzcę, przyzna nagrodę za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia większej liczby zwycięzców.

V. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na uroczystym spotkaniu, które zostanie zorganizowane najpóźniej do 30 kwietnia 2017.

 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie portalu Květ Evropy i na profilu FB.

VI. Postanowienie ogólne

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres organizatora konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do pani dr Magdaleny Matkowskiej-Jerzyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało wykluczenie z konkursu.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 4. Dokonanie plagiatu jest równoznaczne z wycofaniem pracy z konkursu.

 
 

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz