Historie

Willmann obrazy ve Vratislavi

Slezský Rembrandt ve Vratislavi

Michael Leopold Willmann je asociován především se slezským uměním, jelikož právě ve Slezsku vznikla většina jeho děl. Willmannovy obrazy nalezneme také v mnoha jiných místech v Evropě, včetně Prahy: například v expozici barokního malířství ve Schwarzenberském paláci, v Národní galerii, ve které je vystaven obraz Čtrnáct svatých pomocníků nebo na jednom z bočních oltářů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve strahovském klášteře premonstrátů.

V Polsku se může největší sbírkou děl barokního mistra, který je někdy nazýván slezským Rembrandtem, pochlubit Národní muzeum ve Vratislavi. Tato instituce doposud vlastnila 40 „willmannů“ a koncem prosince jich sem z Varšavy dorazilo dalších sedm. V tuto chvíli jsou v depozitáři, ale existuje možnost, že zůstanou ve Vratislavi natrvalo.

Pro milovníky umění je každé setkání s Willmannem mimořádný zážitek. Národní muzeum se ihned po přijetí zásilky z Varšavy rozhodlo podělit se o tuto radostnou událost a v nově rekonstruovaném Pavilonu čtyř kopulí vystavit všech sedm děl, která dorazila do hlavního města Slezska: tři rozsáhlá plátna s vyobrazeními z křížové cesty, malba Povolání svatého Matouše, idylický Polibek svatého Jozefa, realisticky představené Mučednictví svaté Barbory a podobizna svatého Mikuláše.

Výstava bude otevřena pouze tři dny během ledna (6., 9. a 10. ledna). Není se tedy čemu divit, že vyvolala mezi obyvateli a návštěvníky Vratislavi veliký zájem. Zatím není jasné, kdy se možnost vidět tuto výstavu bude opakovat. Ředitelství Národního muzea nechce willmanny schovávat v depozitáři, ale prozatím, alespoň na několik měsíců, nebudou k vidění. Do té doby můžeme obdivovat Willmannova díla na ostatních výstavách – jsou součástí expozice věnované slezskému umění v Národním muzeu ve Vratislavi, výstavy na zámku v Brzegu a (od minulého roku) výstavy v sálech zámku Książ nedaleko Wałbrzychu.
Jakmile Národní muzeum oznámí, kdy a kde budou díla Michaela Willmanna vystavena, budeme o tom ihned informovat.

 

Willmann 01
Willmann 04
Willmann 05
Willmann 06


Śląski Rembrandt we Wrocławiu


Michael Leopold Willmann kojarzony jest przede wszystkim ze sztuką śląską i to tutaj powstało najwięcej jego dzieł. Jednak obrazy Willmanna znajdziemy także w wielu innych miejscach w Europie, w tym także i w Pradze: na przykład na wystawie prezentującej barokowe malarstwo w Pałacu Schwarzenbergów, w Galerii Narodowej, w której wystawiany jest obraz „Czternastu Świętych Wspomożycieli”, czy wreszcie w jednym z bocznych ołtarzy, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w strahovskim klasztorze Norbertanów.

W Polsce największą kolekcją dzieł barokowego mistrza, czasami nazywanego śląskim Rembrandtem, poszczycić się może wrocławskie Muzeum Narodowe. W posiadaniu placówki jest obecnie 40 „willmannów”, a pod koniec grudnia z Warszawy przybyło kolejnych siedem. Na razie to depozyt, ale są szanse, że pozostaną we Wrocławiu na stałe.

Dla miłośników sztuki każde spotkanie z Willmannem jest dużym przeżyciem. Muzeum Narodowe, gdy tylko otrzymało przesyłkę z Warszawy, postanowiło podzielić się radosnym wydarzeniem i w świeżo wyremontowanym Pawilonie Czterech Kopuł wystawiło wszystkie siedem przybyłych do stolicy Śląska dzieł mistrza: trzy ogromne płótna ze scenami Drogi Krzyżowej, pejzaż Powołanie Mateusza, idylliczny Pocałunek Józefa, realistycznie przedstawione Męczeństwo św. Barbary oraz wizerunek Świętego Mikołaja.

Prezentacje obrazów zaplanowano na zaledwie trzy styczniowe dni (6, 9 oraz 10 stycznia). Nic więc dziwnego, że cieszyła się sporym zainteresowaniem wrocławian i turystów, którzy tłumnie ją odwiedzali. Taka okazja nie wiadomo, kiedy powtórzy się ponownie. Dyrekcja Muzeum Narodowego nie chce chować willmannów do magazynu, ale póki co, przynajmniej przez kilka miesięcy, nie będzie ponownej możliwości ich podziwiania. Pozostaje więc zachwycanie się dotychczasowymi ekspozycjami, bo dzieła Willmanna są wystawiane w muzeum na wystawie poświęconej sztuce śląskiej, a także na zamku w Brzegu oraz (od ubiegłego roku) w salach zamku Książ koło Wałbrzycha.

 

contentmap_plugin

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz